A Tai Ji Quan 10 alapelve Yang Chen-fu szerint

yang chen fu tai chi 10 alapelv

A Tai Chi 10 alapelv: 5 a fizikai testre, 3 az energiára, 2 tudatra.

1. A fej terheletlen és élénk
2. A mellkas egy kicsit besüpped, a hát pedig egyenes
3. Laza keresztcsont
4. Leengedett vállak és lógó könyök
5. A terhelés és a lazítás megoszlása
6. Figyelmet alkalmazzunk fizikai erő helyett
7. A felső és az alsó részek összhangja
8. A folyamatosság jelentősége
9. A belső és a külső harmonikus kapcsolata
10. Légy nyugodt a mozgásban

1. A fej terheletlen és élénk
„A fejet egyenesen kell tartani ahhoz, hogy az életenergia eljuthasson a fejtetőig. Ehhez nem szabad erőt alkalmazni. Erőlködéskor a nyak megmerevedik, a Qi és a vér nem tud jól keringeni. Ezért a “terheletlen és élénk fej” kifejezés természetes fejtartást jelent. Ha a fejtető terhelt és élettelen, az azt jelenti, hogy a test alapenergiája nem tud magától felemelkedni a mellékvesék tájékáról.”

2. A mellkas egy kicsit besüpped, a hát pedig egyenes
“A mellkas egy kicsit besüpped” a mellkas egyszerű és laza tartását jelenti, hogy a Qi lejuthasson a DanTian pontba. Ha kinyomjuk a mellkast, akkor ott a Qi megreked, a test felül nehézzé, alul könnyűvé válik és a lábfejek inogni kezdenek. Az “egyenes hát” azt jelenti, hogy a Qi végigfut a háton. Ha a mellkas enyhén lesüllyed, a hát automatikusan kiegyenesedik és az erő összehasonlíthatatlan módon folyik végig a gerincoszlopon.”

3. Laza keresztcsont
„A keresztcsont az uralkodó az egész testben. Ha a keresztcsont laza, akkor a lábszárak is erővel telítettek és a lefelé irányuló mozgásoknál (azaz guggolásnál) is szilárdak. A terhelés és a lazítás kölcsönhatása forgást idéz elő a keresztcsontban. Ezért mondják: “Figyelj arra, hogy a Qi a fejtől lejusson a keresztcsonthoz. Ha ott van, nem kell továbbvezetni a lábakhoz, magától is odamegy.”

4. Leengedett vállak és lógó könyök
„A “leengedett vállak” azt jelenti, hogy a vállak lazák, saját súlyuk húzza lefelé őket. Ha a vállak nincsenek lazán leengedve, felhúzódnak. Ennek megfelelően a Qi is felemelkedik, és így az egész test sem jut erőhöz (csak egy része). A “lógó könyök” azt jelenti, hogy a könyök laza. Ha az ember nem távolabbról (azaz könyökből) lazítja el a vállait, akkor az erő elakad a vállak környékén. Ez hozzá nem értésre vall.”

5. A terhelés és a lazítás megoszlása
„A lazításnak és a terhelésnek elsőrendű jelentősége van a TaiJiQuan harcművészetében. Ha az egész test a jobb lábon nyugszik, a jobb láb terhelt (teli), és a bal láb terheletlen (üres). Ha az egész testsúly a bal lábon van, akkor a bal láb terhelt, és a jobb láb terheletlen. Ha a terhelés és a lazítás helyesen oszlik meg, akkor a fordulás könnyű és élénk, egyáltalán nincs szükség erőkifejtésre. Ha a terhelés és lazítás nem oszlik meg jól, a lépések nehézzé és darabossá válnak, tehát nem lesznek biztosak, a test pedig könnyen kibillenhet az egyensúlyából. „

6. Figyelmet alkalmazzunk fizikai erő helyett
„A TaiJiQuan-ról szóló tanulmány azt mondja: “Ebben a művészetben az embernek figyelemre van szüksége, és nem fizikai erőre. A gyakorló ellazítja egész testét, még a legcsekélyebb erőt sem kell kifejtenie. Erőkifejtéskor ugyanis az inak, csontok és véredények összehúzódnak. Ez automatikusan történik. Ha nincs erőkifejtés, akkor a mozgásváltozások könnyedek, élénkek és természetesen körkörösek. Vagy kétségbe vonható-e, hogy erőkifejtés nélkül megtöbbszörözhető az erő?” Az egész testnek lefelé futó energiapályái és keresztkötései vannak, mint talajban a vizes árkok. Ha nem dugulnak el a vizes árkok, a víz átfolyik. Hasonló módon tud a Qi a lefutó energiapályákon és a keresztkötéseken cirkulálni, ha azok nincsenek elzáródva. Ha a Qi és a vér akadályba ütközik, a mozgások elvesztik élénkségüket, és az egész testet akár egy tollpihével is ki lehet billenteni az egyensúlyából. Ha azt mondjuk, hogy nem erőkifejtésre, hanem figyelemre van szükség, az azt jelenti, hogy a Qi a figyelmet követi (a figyelemnek engedelmeskedik). Ha a Qi és a vér jól kering, mindig áthatják az egész testet, és nem keletkezik elzáródás. Azok, akik sokáig így gyakorolnak, elnyerik ezt a belső erőt. Ezért folytatja így a TaiJiQuan-ról szóló tanulmány: “a pólusok lágyak és puhák, így válnak erőssé és acélossá.” Azoknak, akik rendszeresen gyakorolják a TaiJiQuan-t, olyan a karjuk, mint a vattába csomagolt vas. Az erő a pólusokba süllyed. A dilettáns módon gyakorlók sok erőt használnak, és csak látszólag erősek. Ha pedig nem fejtenek ki erőt, gyengévé és ingataggá válnak. Ebből látható, hogy erőkifejtésük csak felületes és külsődleges. Ez a legkönnyebb módja a figyelem nélküli erő alkalmazásának a mozgásban, ami csak rövid ideig működőképes.”

7. A felső és az alsó részek összhangja
„A koordinációról a következőket mondja a TaiJiQuan-ról szóló tanulmány: “A gyökér (eredet) a lábfejekben van, azután a lábszárakba kerül, elárasztja a keresztcsontot, majd megjelenik a kézfejekben és az ujjakban.” Ezért telítődnek szükségszerűen Qi-vel a lábfejek, lábszárak, keresztcsont stb. Ha a kézfejek mozognak, akkor a keresztcsont is mozog, ezzel együtt mozognak a lábfejek, és a szem követi a mozgást. Ha van olyan rész, amely nem mozog, az egész mozgásfolyamat koordinálatlanná válik és összezavarodik.”

8. A folyamatosság jelentősége
Bár van erő a dilettánsan gyakorolt TaiJiQuan-ban, de ettől az ember feszültté válik. Ami felemelkedik, elakad, amit pedig tovább kellene vezetni, megszakad. A régi erő kimerül, új erő pedig nem keletkezik. Ezért az így gyakorlót a legkönnyebb legyőzni. A TaiJiQuan-hoz figyelemre van szükség és nem erőkifejtésre. Akkor az erő megszakítás nélkül árad tovább a kezdettől a végpontig, visszatér és újra kezdődik, így kimeríthetetlenül kering. Ezért mondja a már említett tanulmány: “Mint ahogyan a nagy folyam, a Yang-ce, örök időkön át áramlik”. Majd másutt: “Továbbfolyik, ahogyan a selyemszál tekeredik le a rokkáról.” Ezek a kifejezések mutatják, hogy a Qi összefonódik a folyamatosság fogalmával.”

9. A belső és a külső harmonikus kapcsolata
„A TaiJiQuan-t szellemi irányítással (tartással) kell gyakorolni. A szellem a parancsnok, a test a közlegény. Ha megfelelően jelen van a szellemi energia, akkor a mozgások természetesek, könnyűek és élénkek. A testtartás nem kívülről lazul és terhelődik, a mozgások nem kívülről nyitódnak és záródnak. Az úgynevezett “nyitás” nemcsak a kezek és lábak nyitását jelenti, hanem a szellem nyitását is. A “zárás” nemcsak a kezek és lábak összezárására vonatkozik, hanem a szellemi zárásra is. Azáltal, hogy a belső és a külső találkozik, Qi keletkezik és a kettő szervesen összekapcsolódik.”

10. Légy nyugodt a mozgásban
A dilettánsan gyakorolt TaiJiQuan-ban a gyakorló össze-vissza szökdécsel, kiadja minden erejét, és a végén levegő után kapkod. Az igazi TaiJiQuan-t úgy gyakorolják, hogy a gyakorló mozgásban van ugyan, mégis teljes nyugalomban marad. Akkor a mozgások lassabbak és jobbak. A “lassú” azt jelenti, hogy a be- és kilégzés mély és lassú, a Qi leereszkedik a DanTian pontba. Így a véredények sértetlenek maradnak és nem lép fel fáradtság. A tanulónak mindezeket meg kell szívlelnie, az utasítások értelmét fel kell fognia.”

Forrás: Magyar Taoista Közösség weboldala: http://dao.hu/node/45

Yang Chengfu 12 fontos pontja a Taijiquan gyakorlásához – Tai Chi 10 alapelv másképp

Egy másik megfogalmazás, némi átfedéssel a 10 alapelvet illetően.

1. A teljes relaxáció mindenek előtt! A kínaiak erre az elvre a song kifejezést használják. A legjobb fordítás erre az “ellazulás”, de még ez a meghatározás is túl kemény. Sehol sem szabad szilárdságot érezni, kivéve egy apró pontot a fejtetőn, ahol úgy érzed, hogy a fejed egy láthatatlan szállal van felfüggesztve. Ha el tudod lazítani az izomzatodat, a nyugalom a megfelelő időben el fog jönni..

2. “Lesüllyesztés” (zhen) a második lépés a sunghoz. Eredetileg a kettő egy fogalom volt A lesüllyesztés azt jelenti, hogy még stabilabbá válunk azáltal, hogy a felső test felet kiüresítjük, elvonva belőle a szilárdságot, amit a lábhoz juttatunk. Ha megőrzöd a szilárdságot a testedben, sodródni fogsz és könnyen elesel. Azonban nem elégséges lesüllyeszteni a szilárdságot. Sokkal fontosabb lesüllyeszteni a Qi-t, ami azt eredményezi, hogy a tudatod összpontosul és minden tetted megerősödik.

3. A lényegest és a lényegtelent el kell különíteni. A dupla súlypontúságot el kell kerülni – tartsd a súlyodat egyszerre csak egyik lábadon. Ha a súlyod a ballábadon van, a jobb kezedet kell használni támadásra és fordítva.

4. A fejednek és a gerincednek egyenesnek kell lennie. Annak érdekében, hogy az életkedv a fejed tetejéig felemelkedjen a fejnek emeltnek kell lennie. Így a fejed nem fordulhat vagy billenhet el anélkül, hogy az egész tested ne mozogna. A gerinc a lélek útja. Egyenesen kell tartani, hogy a Qi és az Yi (tudat) találkozzanak a fejtetőn, a testedet könnyűvé és fürgévé téve. Ha elfordulsz, tartsd a keresztcsontodat függőlegesen, másképp instabillá válsz.

5. A csípőd a mozdulatlan központ, a testmozgás tengelye. Egyenesen kell tartani, de hajlékonyan.

6. A Kapd el a Madár Tollát testtartás olyan, mintha két ember fát fűrészelne egyszerre. Ha az egyik megáll, a másiknak is meg kell állnia. A Toló Kezek Gyakorlatban soha se állj ellen. A fűrészelés hasonlatnak két jelentése van: (a) hajolj meg az ellenséged előtt, vonulj vissza, semlegesíts, aztán kövesd őt, feloldhatatlanul tapadj rá; (b) a legkisebb mozdulatára, előzd meg és győzd le egy ütéssel. Az utóbbi persze az előbbiből ered.

7. Ne tedd ki a kezed céltalanul! Yang mindig azt mondja: “Nem vagyok polc, ne támaszkodj rám!” Lazulj, légy könnyű és fürge – akkor a kezeidnek lesz jelentése.

8. Kövest a Daruma Baba Elvet! Lazulj, légy csonttalan! Ha olyan leszel, mint a súlyos baba, nem lehet feldönteni téged. A tested gyors, a lábad legyökerezett. A súlypontod lesüllyesztett és az összes energia az egyik talpadra van fókuszálva. Ha nem vagy laza, nem tudod megvetni a lábadat.

9. Tégy különbséget a belső és a külső energia között. A belső energia az izomzatból jön a külső erő a csontokból. A belső energia lágy, rugalmas, aktív; a külső kemény, rugalmatlan, halott. Ha egy íjász kilő egy nyilat, a feszülés és nem a nyíl a fontos. A lábadtól a csípődig a testedet egy egységként kell kezelni, amiben az energiád összpontosul.

10. A Puszta kezes Formagyakorlatban úgy tartsd az egyensúlyodat, hogy a Qi jobban keringhessen! A gyakorlatot lassan kell végezni és egyenletesen, ahogy a szálat húzzák a selyemgubóból. Hirtelen erő és a gyors mozdulat elszakítja a szálat, ahogy a gyakorlat folytonosságát is.

11. A Toló Kezek Gyakorlatban érzékelni és ismerni kell az ellenfeled technikáját. Tudd megkülönböztetni a valódi támadását a cseltől! Ha védsz, nem menj túl messze, ha visszavonulsz, ne engedd az ellenfeledet túl” közel magadhoz!

12 Az ezer fontot négyunciányi kezdő erővel csak úgy tudod legyőzni, ha helyes technikát alkalmazol. Ha meghúzod a szarvát, vagy a fülét egyezer fontos tehénnek, képtelen leszel megmozdítani. Azonban, ha rákapcsolsz egy négyunciás kötelet az orrára, könnyel el tudod mozdítani az állatot. Ha a tehén kőből van, még ez sem segít. A helyes technika nem fog működni, csak ha élő teremtményen alkalmazod.

Forrás: Magyar Taoista Közösség weboldala: http://dao.hu/node/47

Tudtad, hogy a rizskeksz látványa nem csillapítja az éhséget? Kapcsolódj be a gyakorlásba te is! Aktuális programok itt. Online kurzusok itt.

Visits: 284 | Today: 0 | Total: 44567

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük