Integral Tai Chi 10 formája (CK10)

Az integral tai chi 10 formája a CK10 gyakorlatsor: A „C” a kínai Chien szóra utal – jelentése: első mozdulat, ami az eget szimbolizálja, míg a „K” a Kun szó első betűje – jelentése: utolsó mozdulat és a földet szimbolizálja. A kezdet és a vég között még 8 másik gyakorlat van, melyek a béka, a bivaly, a daru, a sárkány, a főnix, a tigris, a pillangó és a teknős. A Chien vagy Ég az univerzum Yang oldalát képviseli, a Kun vagy Föld pedig a Yint.

integral tai chi 10 formája
integral tai chi 10 formája

Az Integral Tai Chi 10 formája egy folyamatot mutat: kezdve az Égtől, a Béka, Bivaly, a Daru, a Sárkány, a Főnix, Tigris, Pillangó, Teknős és végül a Föld. A folyamatot két szekcióra vagy irányra oszthatjuk: A felszálló irány indul az Éggel és végződik a Sárkánnyal. A leszálló irány kezdődik a Főnix-szel és végződik a Földdel.

A felszálló iránynál elkezdjük az Ég formát az univerzumban lévő üres űr képével. A béka a forrás legalján, a föld alatt van. A bivaly a sárban ugyan, de már a föld színén él. A daru a dombtetőn. A sárkány az üres űrbe repül, visszatérve az Ég formánál tapasztalt űrbe.

A leszálló iránynál a főnix-szel kezdünk, mely az űrben száll. Majd a tigris jön, aki a hegyekben és erdőkben kóborol. A pillangóhoz a mezők és a síkság társul. A teknős levisz minket az óceán mélyére. Ezután a Föld forma hoz minket a teljes ürességbe a Nem-dualitásba.

Röviden

Funkcióját és jótékony hatását illetően minden forma egyedi. A Béka felemeli a valódi belső energiánkat a farkcsontból. A Bivaly a második csakrával dolgozik és segít, hogy lecsökkentsük a testi vágyakat. A Daru felszabadítja szabadságérzetünket és az önzetlenségünket. A Sárkány és a Főnix a negyedik csakrához tartozik, leginkább a mellkas és a szív területén tud gyógyítani, ahol sok szív- és érrendszeri probléma merülhet fel. A Tigris segít az ötödik csakrának megfelelő betegségek gyógyításában, mint például a torok betegségei, verbális képességekkel-, gondolkodási folyamatokkal kapcsolatos bajok, és depresszió. A Pillangó foglalkozik a hatodik csakrával, ide tartozik a fizikai forma, a transzcendens racionalitás és az alacsonyabb csakrákból származó valamennyi energia integrálása. A Teknős kinyitja a hetedik csakrát, fizikálisan és mentálisan kiterjeszti az energiát és segít nekünk az áramlás állapotába jutni.
Azt az állapotot nevezzük áramlás állapotnak, ahol a test, a tudat és a légzés eggyé válik; Egyensúly és harmónia lesz bennünk, harmonikusak leszünk másokkal, a környezetünkkel, és a fizikai világgal. Ez a harmónia lesz a természetes jellemzőnk, mely a folyamatos gyakorlásunk eredménye.

ÉgMegerősíti az immunrendszert, segít az energia keringetésében, segítségével optimistábbak, örömteljesebbek leszünk. Segít a dolgok elkezdésében.
BékaSegít megszüntetni a lustaságot, túléléshez kapcsolódó félelmeinket. Felemeli a valódi belső energiánkat a farkcsontból, átalakítja a szűklátókörűséget.
BivalySegít, hogy lecsökkentsük a fizikai dolgokhoz kapcsolódó vágyainkat, ragaszkodásainkat. Elérjük az érzelmi stabilitást.
DaruFelszabadítja szabadságérzetünket és az önzetlenségünket, önbizalmat és félelemmentességet teremt. Megszabadít az ego kötöttségeitől. Segít a máj, lép és tüdő betegségeinek gyógyításában.
Sárkány és a FőnixSegít a szív- és érrendszeri problémák megoldásában, az együttérzésünk kifejlesztésében, félelem nélkülivé, udvariasabbá, kedvesebbé, energetikusabbá, kitartókká válunk, harmonikusabbá teszi a másokkal való kapcsolatainkat.
TigrisA torokkal, hangszálakkal, tüdővel kapcsolatos betegségeken, verbális képességekkel, gondolkodási folyamatokkal kapcsolatos bajokon és a depresszión segít. A kreativitást, kommunikációs képességet, koncentrációt fejleszti.
PillangóSegítségével képesek leszünk meglátni a szépséget mindenben, erősíti a spirituális fejlődéshez szükséges energiát, intuíciós képességet.
TeknősSegít az áramlás állapotába jutni, elérni a magasabb rendű bölcsességet, tisztítja a meridián rendszert, meditációval összekötve segít megtapasztalni a nem-dualitást. Segít a holisztikus, integrál szemlélet megértésében és megélésében.
FöldHarmóniát, kiegyensúlyozottságot és egységet teremt, segít a test- és tér tudatosság kifejlesztésében.

Bővebben az Integral Tai Chi 10 formája

1. Ég (Heaven)

Az első mozdulatot Égnek (Tien) hívják. A Változások Könyvében az Ég szimbolizálja a kreativitás alapelemét, az alkotást, a folyamatos mozgást és változást. Magába foglalja az univerzum első mozdulatát, az Ősrobbanást. Az ősrobbanás egy spirális forma örvénylését váltotta ki. Minél több kiáramlás volt a spirálból, annál több anyag keletkezett. Az Ég gyakorlat ezt a spirális mozgást imitálja. Az Ég formagyakorlat a hasüregi terület mozgatása által generál energiát.
Így a csavaró és tekerő mozgás legfontosabb része az az egyszerű erő, mely a gerincünk alsó területéről ered, melyet az „élet kapujának” hívnak.

A gyakorlatban a fókusz a középvonalon van. Tudjuk hogyan mozgunk, hogyan tartjuk a kezünket… Az életben ugyanígy kell tudni, hogy mi történik velünk, körülöttünk. 3 dolog segíthet megtartani ezt a fókuszt, az igazságra, a jóságra és a szépségre való figyelés.
Ha figyelünk a gyakorlatra, akkor az életben is fogunk tudni figyelni a dolgainkra, az egyensúlyra. Egészségesebbek, erősebbek és optimistábbak leszünk. Nem jó túl nagy mozdulatokat végezni, de nem jó túl kicsit sem, az arany középutat kell megtalálni. A személyiséget is így kell egyensúlyban tartani, hogy ne legyenek kilengések.

Szimbolikus jelentsése: nyitottnak maradni, spirituálisan üresnek lenni, mentálisan körülölelőnek, megbocsájtónak és érzelmileg átölelőnek, határnélkülinek

2. Béka (Frog)

A gyakorlat ahhoz hasonlít, ahogy egy béka kiugrik a sötét, szűk kútból a világosságra és tágas térbe, ezzel tágul a világképünk és a szemléletmódunk. Gyors, aktív felfelé mozgás, lassabb visszaérkezés. A kút a gerinc, a béka a gerinc alján lévő energia.
A kézfejek egymás felé fordítása reprezentálja a jót és rosszat, melyek konfliktusban vannak egymással. A gyakorlatban össze rakjuk őket, egyé válnak, majd felemeljük őket az égbe.

Fókusz a légzésen van, a többi dolognak csak tudatában vagyunk. Gondolatok jönnek, mennek, de közben tudatában vagyunk a mentális térnek, érezzük az ürességet.
Filozófiai és a szimbolikus jelentése a béka forrásból történő kiugrásának a behatárolt alagút víziónk átalakítása a határtalanság víziójává, ahogy a béka meglátja a végtelen nyitott eget a forrás tetején. A kút jelképezi a beszűkűlt gondolkodás módunkat, tudatlanságunkat. A béka kiugrása a kútból egy új kezdet, a múlttal való szakítás, bátorság és erő a változtatásra. A fény, a nyitottság szeretete, a látásmódunk megváltoztatása, szűklátókörűségből való kiszabadulás.

3. Bivaly (Buffalo)

Előre tolásnál a vágyakat eltoljuk magunktól. A kézfejek leejtésével elengedjük az ezekhez való ragaszkodást. A karok széttárásával kinyituk tudatunkat és szívünket. Majd visszatérünk az eredethez, a nem-dualitáshoz.
A gyakorlat a 2. csakrával dolgozik. Az 1-es csakrából felhozott energiát szétterjesztjük a 2. csakra körül.
Ki kell nyitni a szívünket és elménket, hogy szerethessünk másokat. Helyet teremtünk másoknak, ez a nem birtokló szeretet. Úgy kell ölelni, hogy közben nyitunk (ölel, nyit, ölel, nyit…)
Szociálisan érzékenyebbek leszünk és érzelmileg nyitottabbak. Nyitottabbak leszünk az új ötletekre, tudatosabban éljük meg az érzelmeinket, kevésbé ragaszkodunk a saját testi vágyainkhoz, és készségesebbek leszünk az életstílusunk megváltoztatására.
A Bivaly gyakorlatának végzése közben célunk a negativitásunk, s a fizikai vágyaink átalakítása pozitív energiává, amely szükséges az érzelmi stabilitáshoz, az intellektuális kiterjedéshez és a spirituális tudatossághoz.
A vastag sár jelképezi az önzőséget és a vágyakat. A bivaly szimbolikus jelentése: a vágyak megszelídítése, kitartás, érzékszervekhez kötődő ragaszkodások átalakítása, rendíthetetlen tevékenység az Ösvényen.

4. Daru (Crane)

A daru egy olyan madár, melynek nagy térre van szüksége, hogy repülhessen, s a szabadság jelképe.
Ez a gyakorlat imitálja a daru repülését, így segít a második csakrából felhúzni az energiát a harmadik csakrába, abba az energiaközpontba, mely támogatja az önazonosítást, s így az egóval függ össze. Közeli kapcsolatban áll a máj, a lép és a tüdő funkciójával, ezeket nyitja, így könnyeben tudunk elfogadni dolgokat.
A gyakorlat közben az energiát felhúzzuk, majd leengedjük. Ego energiáját alakítod át, egy nagyobb világot ölelsz át általa. Átöleled a világot, közben az energia átalakul.

A Daru formagyakorlata olyan pozitív energiát teremt, mely felhatalmaz minket a kicsi én – ego – korlátozása alóli szabadságra. Mikor a 3. csakra negatív energiával működik, akkor nagyon önmagunkba mélyedtek, önzők, egoisták vagy szűk látókörűek vagyunk. Nem látjuk meg mások szükségleteit vagy a világ gyönyörűségét.
A Daru gyakorlata átalakítja ezeket a negatív attitűdöket és nagyobb tudatosságot teremt mások felé, több önfeláldozást, szerénységet, törődést és bátorságot ad az elégedettséghez.
Szimbolikus jelentés: túllépni tudás, a határok meghaladása, akadálytalanság, a világi dolgoktól való szabadság, mint a hírnév, perspektíva megváltoztatása, a vakfoltok felfedezése

5. Sárkány (Dragon)

Ez a forma imitálja a sárkány repülését és csavarodó mozgását. A gyakorlat felemeli az 1., 2., és 3. csakrából összegyűjtött energiát a 4. csakrába, ezáltal átalakítjuk a hőenergiát egy energia mezővé. Ez a kapcsolatok központja, a kommunikációé és a szereteté/együttérzésé.
E csakrából származó energia a forrása, hogy észrevegyünk, és kapcsolatba kerüljünk más emberekkel

A buddhista kozmológiában az ego (harmadik csakra) olyan, mint egy hatalmas hegy, melyen nem tudunk átlátni, mert ez a vakfoltunk. Mások hibáit könnyedén meglátjuk, de a sajátunkat nem vagyunk képesek érzékelni. Ezért össze akarjunk rombolni az önző egónk hegyét.
Áttörünk az egóhoz való ragaszkodáson, a vakságon, mely eltakarja a valódi látásunkat, s repülünk, mint a sárkány a szabadság és az önzetlenség egén.
Ezenkívül tágítja a tudatunkat és megtanítja, hogyan észleljük mások érzéseit. A szívcsakra pozitív energiája félelemmentessé tesz, nyitottabbá, alázatosabbá, kedvesebbé és tapintatosabbá válunk általa. Nyitottabb állapotban könnyebben el tudjuk fogadni a pillanatot és könnyebben változtatunk aszerint, hogy éppen milyen szituáció van körülöttünk.

Szimbolikus jelentése: a határok széttörésének képessége, a szokások megtörése, a szokásszerű én átalakítása, az erő és hatalom gyakorlása, mely elvezet a személyes szabadsághoz

6. Főnix (Phoenix)

A Főnix gyakorlata ellensúlyozza a Sárkányt. Táplálja a szelídséget és a nyugalmat és támogatja a sárkány hatalmát és sebességét.
Sárkány és Főnix gyakorlatok párban vannak. Sárkány a yang, Főnix a yin. A Sárkány szétszabdalja az egót, így a Főnixxel be tudjuk fogadni a jóságot és oda tudjuk adni másnak. A Főnix gyakorlatnál a fenti kézen jön be az energia és a lenti kézen megy ki.
A negyedik csakra, azaz a szívcsakra a legfontosabb, mert a 7 csakra közepén helyezkedik el, ezáltal kapcsolatban van a 3 alsóbb és a 3 felső csakrával is. Ennek a központnak a pozitív energiája tesz képessé minket a szeretetre, együttérzésre és a másokkal való törődésre.Míg a Sárkány gyakorlata kinyitja az önmagunkba mélyedés kapuit, érzéket fejleszt a szabadsághoz, addig a Főnix gyakorlata fejleszti a szelíd energiát, a jóságot és a szeretetet. A nyitott kéz mozdulata által kapunk áldást, míg a leeresztett kéz érzékelteti az energia szétosztását a többi lény között. Így egyik kéz kap, a másik ad. Spirituális szemszögből a magasabb tudatosság csatornájává válunk, avagy az átölelő szeretet manifesztálódásává.

Szimbolikus jelentése: a szépség és a béke utáni vágy, folyamatos megújulás, öröm gyakorlása, az egyensúly visszaszerzése, átölelő szeretet és együttérzés.

7. Tigris (Tiger)

A Tigris formagyakorlata az ötödik csakrára hat, mely a toroknál található, és a kreativitásunkkal, a verbális kommunikációnkkal, gondolkodásunkkal, világnézetünkkel és világlátásunkkal függ össze. A gyakorlat az alsóbb csakrákból vezeti az energiát felfelé a torokba és azon túl. Képzeljük el, hogy egy vékony csövön vizet kell átpréselni, nagyon nagy energia kell hozzá.
Az első 3 csakra hőt termel, ami a 4. csakrában “elektromos” energiává alakul, és ezt a nagy mennyiségű energiát préseljük itt át, és emeljük felfelé.A Tigris gyakorlata át fogja alakítani ezt az energiát gondolati energiává, mely a koronacsakránál válik teljessé, a tudatosság mezejénél, ami a fejtetőnél található. Az elektromosság mindenütt áramlik, de legfőképpen a szíven át a torokba.
Szimbolikusan a gyakorlat bemutatja az eltávolodást a szélsőséges nézőpontoktól. A kezek a fejek felett összeérintve majd az erőteljes átváltást az egyik oldalra kifejezi, hogy hogyan tud a középút segíteni abban, hogy elhagyjuk az egyoldali látásmódot.

A tigrisre jellemző a gyorsaság, a folyamatos mozgás és a félelemnélküliség.
A sűrű erdő a gondolatok és szavak világa. A mély, sűrű erdőben élő tigrisről alkotott kép mutatja gondolkodásunk módját, mely olyan, mint egy összetekeredett háló. Amikor átalakítjuk az ésszerűséget egy transz racionális világba, akkor olyanok vagyunk, mint a tigris, amely kijön a sűrű dzsungelből.
Ezzel a gyakorlattal érezni tudjuk az energia hullámzását az ötös csakrán át, mely átalakul egy nem fókuszált energiából egy fókuszált és erőteljes energiává, s ezzel pozitívvá változtatja a mentális tudatosságunk hatását. Ez megnyitja a kreativitásunkat, és lehetővé teszi, hogy elfogadjuk a különféle módjait a gondolkodásnak, világnézetnek és látásnak. Az életben minden változás sok energiát kíván, ezért ez a gyakorlat gondoskodik róla, hogy sok energiával rendelkezzünk.
Szimbolikus jelentése: saját gondolatainak mestere, egyensúly a fizikai-érzelmi/mentális világ és a spirituális világ között, félelem nélküli gondolkodás.

8. Pillangó (Butterfly)

A pillangónak kis teste és nagy szárnya van. Szimbolikusan ez a test mutatja a földi vágyakat, világi életet, a szárnyak pedig a spirituális szabadságot. Így a szárnyak jelképezik a spirituális felemelkedést a földi testből a spirituális világba, s ha többet gyakorolunk, jobban megnyílik a spirituális tudatosságunk. Ha gyakoroljuk a Pillangó formát, a földi vágyaink csökkennek, amikor kinyitjuk és vezetjük ennek a szintnek az energiáját, akkor elkezdjük látni a földi ragaszkodásainkat. Átöleljük a valóságos világot azáltal, hogy megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, az életstílusunkat, lemondunk a rossz szokásainkról és a tudatosságunkat magasabb szintre emeljük. A pillangó harmonizálja a spiritualitásunkat a világiasságunkkal, ahogy a szárny harmóniába kerül a nagy testtel.
A torokcsakrából az energia a pillangó segítségével megy föl a 3. szembe, ahol átalakul fénnyé.
Szimbolikus értelemben a kezek és a lábak kinyújtásával rávilágítunk a vakfoltjainkra és elhagyjuk az összes ragaszkodásunkat. Amikor a felemeljük a kezeinket, s előrehajtjuk a testünket, akkor elfogadunk egy új életfelfogást, és szerényen látjuk az életünket.
Szükséges, hogy a harmadik szemünkre fókuszáljunk, és az energiát a gerincünk aljából felemeljük ide. Ezt a gyakorlatot végezve érezhetjük egyik energia hullámot a másik után. Fontos megjegyezni, hogy ez a gyakorlat csak szállítja az energiát, de nem tudja megnyitni a harmadik szemet addig, amíg nem végzünk meditációs gyakorlatot.
Továbbá szükségünk van jól előkészített, világos erkölcsi támaszra, érzelmi érettségre és mély filozófiára, mely az árnyékainkkal és személyiségünkkel foglalkozik, és fel kell tárni pszichikai képességeinket. Fontos, hogy hagyjuk a tudatosságunkat szabadon áramlani, valamint hogy teljesen mentesek legyünk a földi vágyaktól.
A buddhista kozmológiában három síkja van a létezésnek: a vágyak világa, a formák világa és a formanélküliség világa.
Az első, második és harmadik csakra mutatja a vágyak világát. A negyediktől a hatodik csakráig tart a formák világa, ahová a nagy érzelmek és a jóság érzéke tartozik, valamint megtapasztalható a világ gyönyörűsége.A hetedik csakra és az azon túli világ a formanélküliség világa, ahol a mély meditáció át tudja alakítani az érzelmet és az ésszerűséget.
A Pillangó forma gyakorlásával, olyan energiát teremthetünk, ami támogatja a spirituális fejlődésünket. Jó alapot tud teremteni a magas szintű meditáció gyakorlásához.
A gyönyörű virágos rét, ahol a pillangó szárnyal jelképezi a aszellemi univerzumot.

9. Teknős (Turtle)

Ennek a gyakorlatnak a mozdulata, két óramutatóval ellentétes, és két azzal megegyező körből áll. Ez szimbolizálja, az univerzum ciklikusságát. A gyakorlat elsősorban energiát keringtet az első csakrából a gerinc mentén fel a hetes csakrához a fejtetőre, majd vissza le az első csakrához újra.
A gyakorlatban a felszálló ösvénnyel kezdünk, az energiát mozgatjuk először felfelé a vágyak világából (első csakra) a formák világába (négyes csakra), majd fel a formanélküliség világába (hetes csakra), felismerjük az összes világ Nem-dualitás természetét. Aztán a formanélküliség világából (a hetes csakra) elindulunk a leszálló ösvényen, levisszük az energiát a formák világába és végül vissza a vágyak világába. A kulcs az energia folyamatos keringetése a három világ (vagy a hét csakra) között, mely segít felismerni a Nem-dualitást. A felszálló ösvény a bölcsesség (prajna), a leszálló ösvény az együttérzés (karuna).

Forma nélküli világ: a hetes csakrához sorolt területek
Formák világa: a négyestől a hetes csakráig sorolt területek
Vágyak világa: az elsőtől a harmadik csakrához tartozó területek

A gyakorolás által egyre jobban érezzük majd, ahogy az energia kering, és nem marad fenn a hetedik csakránál. Túljut rajta, majd lefelé kering. Minél inkább keringetjük az energiát, annál inkább kiterjed a világunk. Mikor a testünk minden része mozgásban van, elkezdenek a részek egységessé válni. Legalább 20, talán 30 ismétlésre van szükség ahhoz, hogy kellő hőt termeljünk. A Teknős gyakorlat végzése közben elkezdjük megérezni, hogy a szívdobbanásaink megváltoznak, a légzésünk nagyon erős és mély lesz. A bőrpórusaink kinyílnak, és minden pórusunkon keresztül lélegzünk. Tehát a gyakorlat által a légzésünk egy mélyebb típusába fejlődik, melyet teknősbéka légzésnek hívnak, s a jelentése, hogy minden pórusunkon keresztül lélegzünk úgy, akárcsak az orrunkon át. Amint a test anyagcseréje kifinomulttá válik; a légzés is tovább finomodik, és képesek leszünk úgy ülni meditációban, hosszabb időtartamon keresztül, hogy alig mozdul a mellkas vagy a hasi terület. Függetlenül attól, hogy milyen szintű gyakorlatokat végzünk, fejlődésünk mindig kapcsolatban áll a fizikai síkkal is, mely hatással van a tudatosságunkra.
A Teknős gyakorlatban a test, a tudat és a szellem szorosan összefügg, s mint teljes testgyakorlat maximalizálja a fizikai energiánkat és segít kibontakoztatni a magasabb tudatosságunkat.
Szimbolikus jelentése: utazás le és fel: körkörös mozgás az életben és a gyakorlásban egyaránt, képesség a legmélyebb tudatosság mélyére hatolására, kintről befelé való elérés (elsőnek a tudat, majd a test, a tudat mutatja a példát a test előtt).

10. Föld (Earth)

Kun a második hexagram a Változások Könyvében. Ez a gyakorlat összefügg az első gyakorlattal, az Éggel. Az Ég princípiuma a pozitivizmus, a Yang, míg a Föld a negatívizmus, a Yin. A Yin vagy negatívizmus nem valami rosszat jelent, csak az ellentéte a Yangnak.
A Föld gyakorlat nagyon finom, barátságos mozdulatokból áll, ellentétben az Ég erőteljes mozdulataival. Az Ég generálja azokat az energiákat, melyek minden cselekedetünket támogatják, míg a Föld gyakorlat azokat az energiákat generálja, mely visszavisz a Nem-dualitásba, a Taóba, a helyre, mely túl van a születésen és halálon.

Ebben a formában integráljuk a test és az élet mozgását. Az élet mozgását a kezek mozgása szimbolizálja. Ezért a kezeket szüntelenül mozgásban tartjuk. Ami nem mozdul, az a bolygó közepe. Annak ellenére, hogy a testünk, a kezünk és a lábunk mozog, a közép mozdulatlan. Ez a közép, valamint a középre való figyelmünk az, amit Nem-dualitásnak vagy Taónak hívunk. Erre a középre fókuszálva elérhetjük a testünk mozgásának teljes tudatosságát.
Spirituálisan értelemben ez a tudatosság vezethet minket a Nem-dualitásban való felébredésre.
A növekedés minden formájára való nagy lehetőség, átölelői és támogatói hozzáállás, nyugodtság és csendesség akár a hegyek és völgyek.

Forrás: csshungary.com, aranyhegy.com

Tudtad, hogy a rizskeksz látványa nem csillapítja az éhséget? Kapcsolódj be a gyakorlásba te is! Aktuális programok itt. Online kurzusok itt.

Visits: 203 | Today: 0 | Total: 39823

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük